Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân – Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác biên phòng

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trong đó xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong các mặt công tác biên phòng.

Cách đây 60 năm, vào ngày 3.3.1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang – nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) được thành lập. Trải qua 6 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, lực lượng BĐBP không ngừng lớn mạnh, là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển, tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là lực lượng thành viên trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuần tra biên giới

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “quân đội phải dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”, luôn được các đơn vị BĐBP và mỗi cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh ghi tâm thực hiện. Theo đó, các đơn vị BĐBP quản lý các địa bàn biên giới xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh đã phối hợp tốt với chính quyền, các lực lượng địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bằng các mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu thuyền an toàn”… Đây là cơ sở “tai, mắt” của quần chúng nhân dân, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng BĐBP, phục vụ công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong đó, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cấp mình về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện toàn diện các nội dung công tác biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đến nay, thế trận “biên giới lòng dân”, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; việc bố trí, sử dụng vũ khí, phương tiện và hậu cần, kỹ thuật được xây dựng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tham gia công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Hiện nay, trong bối cảnh đất nước Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển-đảo là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, của các lực lượng vũ trang nhân dân mà cũng là sự nghiệp của toàn dân.

Vì lẻ đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên cả nước đang sinh sống, lao động ở vùng ven biển, hải đảo sẽ luôn kề vai, sát cánh cùng với những người chiến sĩ mang quân hàm xanh, các đơn vị BĐBP và các lực lượng vũ trang khác chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; tuyên truyền, phổ biến, học tập nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; tiếp tục tích cực tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên từng địa bàn, khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cất nhà tình nghĩa cho người dân

Theo Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Chính ủy BĐBP khẳng định, BĐBP, là lực lượng nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Với tấm lòng của người chiến sỹ mang quân hàm xanh, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng trên khắp cả nước không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn về đời sống tinh thần cho người dân, từ đó đã hình thành thế trận biên phòng toàn dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Qua đây, động viên khích lệ tinh thần toàn dân hướng về biên giới, tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Minh Sơn – Tuấn Hải

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...