Vinasun: Lợi nhuận tụt xuống mức thấp nhất 10 năm

Theo báo cáo tài chính quý IV.2018 của Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đã cho thấy, hoạt động kinh doanh trong quý IV của doanh nghiệp này đã có sự cải thiện đáng kể so với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Vinasun đạt 517 tỷ đồng doanh số, tăng 6,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt mức 113 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước nhờ tỷ lệ giá vốn giảm nhẹ. Cùng với việc cắt chi phí bán hàng và chi phí quản lý, Vinasun đạt được 10 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Đây là con số khá tích cực so với khoản lỗ thuần 33 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận Vinasun giảm xuống mức thấp nhất 10 năm

Tuy vậy, tổng lợi nhuận sau thuế cùng kỳ của Vinasun vẫn ghi nhận mức giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2017, đạt mức 33 tỷ đồng. Cụ thể, nguyên nhân chính từ việc công ty không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác từ hoạt động thanh lý xe nhiều như giai đoạn trước đó.

Như vậy, trong năm 2018 doanh thu là lợi nhuận sau thuế của Vinasun lần lượt sụt giảm gần 30% và 53% so với năm trước đó xuống mức 2.073 tỷ và 89 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sự suy giảm doanh số do cạnh tranh và giảm nhân sự, giảm đầu xe thì lợi nhuận từ hoạt động thanh lý xe cũ trong năm 2018 đã chững lại.

Điển hình, hoạt động thanh lý tài sản cố định của Vinasun trong năm 2018 chỉ giúp công ty ghi nhận 48.5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm mạnh so với con số 168 tỷ đồng năm trước đó. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ năm 2012 đến nay.

Theo đó, doanh nghiệp này đã phải trông chờ vào khoản thu từ thanh lý tài sản (bán xe cũ) để tránh cho lợi nhuận không bị giảm quá sâu. Tuy vậy, nguồn thu từ việc bán tài sản không bao giờ là nguồn thu nhập bền vững, đặc biệt khi giá xe cũ đang có chiều hướng giảm và công ty cũng cần phải giữ một lượng đầu xe nhất định để duy trì hoạt động.

Hoạt động kinh doanh chính giảm trong khi nguồn thu từ thanh lý xe giảm tốc khiến lợi nhuận VNS giảm mạnh

Đến hết ngày 31.12.2018, Vinasun có tổng tài sản giảm gần 100 tỷ đồng so với năm 2017 xuống mức 2.720 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản nợ vay từ các ngân hàng của Vinasun ở mức 708 tỷ đồng, giảm 79 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Thuỳ Duyên

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...