Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục mới

Ngày 12.1, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT cho Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM.

Theo đó, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) là một trong số các trường ĐH đầu tiên trên cả nước tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn mới. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mới gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thay vì 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí như quy định kiểm định chất lượng cũ. Ở 111 tiêu chí gồm 4 lĩnh vực được kiểm định như đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM (CEA_VNU – HCM) là đơn vị phụ trách đánh giá UEF từ ngày 28.8 đến 1.9.2018. Đây còn là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, có uy tín được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế.

Theo đại diện UEF nhấn mạnh: “Việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục giúp nhà trường tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu hàng đầu về chất lượng đào tạo, dịch vụ phục vụ sinh viên, góp phần thúc đẩy chính sách và chiến lược phát triển của trường theo hướng quốc tế hóa trong tương lai”.

Trường UEF trao bằng thạc sĩ cho 76 học viên cao học hai ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng khóa 2016.

Nhân dịp này, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM đã trao bằng thạc sĩ cho 76 học viên cao học hai ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng khóa 2016.

Đinh Dương – Thanh Tuyền

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...