TP. Hải Phòng: Nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại

Ngày 13.12, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển TP.Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến dự và chủ trì cuộc làm việc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi lắng nghe Tờ trình của Ban Kinh tế Trung ương; ý kiến phát biểu của đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá, trong 15 năm qua, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 72, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh và bền vững hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu kết thúc cuộc làm việc

Cụ thể, Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng bình quân gấp 1,68 lần mức tăng chung cả nước. Năm 2017, quy mô kinh tế gấp 4,27 lần so với năm 2003; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.964 USD, gấp 1,54 lần bình quân cả nước; tăng 5,43 lần so với năm 2003.

Hải Phòng nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại. Qua đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

Với ngành công nghiệp phát triển đột phá với nhiều khu công nghiệp, dự án lớn như Nomura, Vinfast, củng cố vị trí là trung tâm công nghiệp lớn. Thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2003-2017 đạt gần 488.000 tỷ đồng, tăng bình quân 16,58%/năm, thu hút nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn, công ty lớn của thế giới và Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết luận và nhấn mạnh: Hải Phòng là một trong những thành phố có vị trí hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phũ Trọng đã lưu ý Hải Phòng không say sưa với những kết quả đã đạt được. Thành tựu rất đáng tự hào, đáng mừng, nhưng so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết, cũng có điểm chưa đạt được như mong muốn, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của một thành phố cảng, thiên thời địa lợi nhân hòa, là trung tâm, đầu mối giao thông ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc cả về đường bộ, đường biển, đường hàng không… lại được sự quan tâm của Trung ương và cả nước.

Về các kiến nghị của Hải Phòng, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nhất trí với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Hải Phòng đề ra; đồng thời cho ý kiến về các giải pháp nhằm bảo đảm tính đột phá, khả thi, sát hợp với thực tế.

Về cơ chế đặc thù, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về cơ bản, nhưng Hải Phòng cần đề xuất cụ thể, có tính đến mối tương quan với các địa phương khác, các nghị quyết đã có, phù hợp với kế hoạch của Chính phủ, sát hợp với thực tế và đúng chính sách, luật pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương phải hỗ trợ tiếp sức cho Hải Phòng cả về cơ chế chính sách nguồn lực, công tác cán bộ và các yếu tố khác.

Minh Sơn – Hoàng Quý
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...