Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tham nhũng vặt gây phiền hà cho dân – Sớm khắc phục tình trạng này

Ngày 21.2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị…

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết năm 2018, việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét. Chẳng hạn, Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp vụ và gần 300 đơn vị cấp phòng; sáp nhập 20 sở cảnh sát PCCC vào công an tỉnh; giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng thuộc công an tỉnh, gần 1.000 cấp đội thuộc công an huyện. Bộ Nội vụ giảm 14 đơn vị cấp phòng thuộc vụ và tương đương, giảm 2 đơn vị sự nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ thì từ năm 2015 đến ngày 15.10.2018, cả nước tinh giản 40.500 người. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực như đăng ký đất đai, kiểm tra chuyên ngành, hải quan, thông quan…

Sau khi lắng nghe báo cáo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận công tác CCHC đã đạt kết quả rất tích cực, tạo chuyển biến trong bộ máy hành chính phục vụ người dân. Trong đó, kết quả nổi bật chính là xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Song song đó, năm 2018 đã cắt giảm 3.345/6.191 điều kiện kinh doanh, ước tiết kiệm gần 900 tỉ đồng/năm; đơn giản hóa 30 thủ tục và 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm cho doanh nghiệp trên 5.911.650 ngày công… Người đứng đầu Chính phủ đã biểu dương: “Đây là những con số rất có ý nghĩa. Trong số đó, có những điển hình tiên tiến nỗ lực cải cách thủ tục hành chính như các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước…”.

Mặc khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “trên nóng dưới lạnh”. Chính phủ “nói mạnh, làm quyết liệt” nhưng bên dưới người dân vẫn phàn nàn vì còn tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Việc ban hành văn bản còn chồng chéo, còn tình trạng văn bản mới ban hành đã sửa đổi. Trong hơn 18.000 văn bản được kiểm tra trong năm 2018 thì có gần 400 văn bản ban hành có dấu hiệu trái nội dung, trái thẩm quyền, cần chấn chỉnh khắc phục sớm. Đáng lên án là tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra trong cơ quan hành chính đã gây phiền hà cho dân. Trước tình trạng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ có hội thảo để sớm khắc phục cho được tham nhũng vặt.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói về nhiệm vụ và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật. Điển hình, sửa những văn bản lạc hậu, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các văn bản liên quan đến thể chế kinh tế thị trường, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Các địa phương, các ngành đều phải có phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành tránh tình trạng “cắt giấy phép mẹ, đẻ giấy phép con”.

Minh Sơn – Hoàng Quý

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...