Tập đoàn PVN đạt và vượt mức kế hoạch đề ra chỉ trong 2 tháng đầu năm 2019

Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã cho hay, trong 2 tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Điển hình, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 1 đạt 2,07 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,79 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch 2 tháng.

Trong đó, sản lượng khai thác khí tháng 1.2019 đạt 0,93 tỷ m3, ước tính tháng 2 đạt 0,73 tỷ m3; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1,66 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất điện tháng 1 đạt 1,91 tỷ kWh, ước tính tháng 2 đạt 1,36 tỷ kWh; tính chung 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch 2 tháng.

Bên cạnh đó, về sản phẩm đạm tháng 1.2019 đạt 147,4 nghìn tấn, vượt 7,7% kế hoạch tháng, ước tính tháng 2.2019 đạt 132,6 nghìn tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 280 nghìn tấn, vượt 6,7% kế hoạch 2 tháng đầu năm 2019.

Song song đó, với sản xuất xăng dầu, sản lượng toàn Tập đoàn tháng 1.2019 đạt 1,15 triệu tấn, ước tính tháng 2.2019 đạt 1,02 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 2 tháng (trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2 tháng ước đạt 1,03 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch 2 tháng; từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 1,06 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 2 tháng; từ PVOIL ước đạt 73,6 nghìn tấn, bằng 73% kế hoạch 2 tháng).

Theo lãnh đạo PVN, mặc dù giá dầu thực tế thấp hơn giá kế hoạch nhưng Tập đoàn vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng. Tập đoàn nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,0 % kế hoạch 2 tháng.

Giá dầu thô thế giới

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá dầu thô WTI từ đầu năm giao dịch quanh mức 52 USD/thùng. Mức cao nhất là ngày giao dịch cuối tháng 2, ghi nhận mức giá đóng cửa đạt 56,9 USD/thùng.

Thuỳ Duyên – Trắc Long

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...