Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

vksnd tỉnh đồng nai

Đồng Nai: VKSND H.Cẩm Mỹ và VKSND tỉnh cố ý né tránh trách nhiệm bồi thường và xin lỗi người bị oan

Đó là khẳng định của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai trong văn bản số 102/ĐĐBQH ngày 10.10.2018, gửi Viện trưởng VKSND Tối cao. Đồng thời Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đề nghị VKSND Tối cao xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan trong vụ án khi ban hành các quyết định không đúng quy định của pháp luật nhằm né tránh bồi thường và xin lỗi người bị oan.