Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

vinasun

Vinasun: Lợi nhuận tụt xuống mức thấp nhất 10 năm

Theo báo cáo tài chính quý IV.2018 của Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đã cho thấy, hoạt động kinh doanh trong quý IV của doanh nghiệp này đã có sự cải thiện đáng kể so với thời điểm cùng kỳ năm trước.