Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

vẻ tranh tường

Vẽ tranh tường bằng máy chiếu ‘khủng’

Ở thời đại của các màn hình khổng lồ, các nghệ sĩ đương đại hay người hâm mộ bóng đá có thể tận dụng công nghệ mới để đáp ứng các nhu cầu giải trí, sáng tạo của mình.