Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

tử vong

Khởi tố nguyên Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương trong vụ chạy thận khiến 9 người tử vong

Kể từ khi có quyết định thành lập Đơn nguyên chạy thận, vị Giám đốc này không hề chỉ đạo ban hành văn bản quy định cụ thể nào về quy trình bảo quản, sửa chữa, bàn giao đưa vào hệ thống lọc nước RO2. Do đó, để xảy ra tình trạng tùy tiện vận hành, sử dụng hệ thống RO BV Đa khoa Hòa Bình trong một thời gian dài.