Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

tổng cục hải quan

Tổng cục Hải quan siết chặt quản lý về phân bón nhập khẩu

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại với các mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu. Nhằm ngăn chặn việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để lẩn tránh thuế tự vệ…