Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

thành phố nổi tiếng nhất thế giới

Tokyo là thành phố nổi tiếng nhất thế giới

Theo đó, thủ đô của Nhật Bản là thành phố Tokyo đã có bước tiến vượt bậc tăng 11 hạng lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thành phố danh tiếng nhất thế giới.