Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

thanh niên 18 tuổi

Từ Thanh Hóa vào Cần Thơ để cho vay nặng lãi

Nhân từ Thanh Hóa vào Cần Thơ thuê nhà và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Chỉ trong 2 tháng, thanh niên này đã cho 69 người vay, với số tiền từ 1 đến 10 triệu đồng/người, lãi suất 20%/tháng.