Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

tài chính

Bình Dương: Nợ vay dồn dập tới hạn – “Ông lớn” Becamex IDC muốn huy động thêm hơn chục nghìn tỷ đồng

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp (Becamex IDC) là một doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương trở thành công ty cổ phần năm 2017 vừa công bố tờ trình của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua về việc tăng vốn điều lệ từ gần 10.126 tỷ đồng hiện nay lên 20.000 tỷ đồng trong năm 2019-2020.