Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Sóc Trăng

Sóc Trăng: Bị kiện ra tòa sau gần 30 năm canh tác ổn định vì mua đất giấy tay

Năm 1989, ông Trần Văn Á cầm cố đất cho ông Nguyễn Văn Lời nhưng chưa có khả năng chuộc lại đất. Đến năm 1992, ông Trần Văn Á bán phần đất cầm cố cho người em họ là ông Trần Văn Tám để lấy tiền chuộc đất và trang trải gia đình. Từ đó đến nay ông Tám canh tác ổn định, thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí liên quan cho Nhà nước và không có bất kỳ tranh chấp nào. Đến đầu năm 2017, vợ ông Á là bà Ngô Thị Bảy khởi kiện ra Tòa đòi đất lại đất.