Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

sản xuất

Năm 2019: Ngành cá tra đặt mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 2,4 tỉ USD

Để hoàn thành mục tiêu năm 2019 đối với ngành cá tra là không gia tăng diện tích sản xuất nhưng phải tăng về sản lượng và nâng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, ngày 18/2, tại tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành cá tra năm 2019. Nhiều nút thắt đi kèm các giải pháp tháo gỡ cho ngành hàng này đã được đưa ra.