Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

quốc tế

EU từ chối tái đàm phán thỏa thuận Brexit với Anh

Hội đồng EU tái khẳng định các kết luận ngày 25.11.2018 về dự thảo thỏa thuận Brexit và tuyên bố chính trị. Ngày 13.12, Hội đồng EU khẳng định trong kết luận của Hội nghị Thượng đỉnh EU27 Liên minh sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận này và tiếp tục quá trình phê chuẩn thỏa thuận và sẽ không đàm phán lại.