Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

phim ca nhạc gà thống nuôi con

Gà Trống Nuôi Con – Bộ phim ca nhạc triệu view

Với gần 8 triệu views của phần 1 là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để ekip của Phi Bằng tiếp tục sản xuất thêm phần 2, phần 3, và sẽ có thêm nhiều phần tiếp theo nữa.