Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

nuôi trồng thuỷ sản

Năm 2019: Ngành cá tra đặt mục tiêu xuất khẩu vượt mốc 2,4 tỉ USD

Để hoàn thành mục tiêu năm 2019 đối với ngành cá tra là không gia tăng diện tích sản xuất nhưng phải tăng về sản lượng và nâng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, ngày 18/2, tại tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành cá tra năm 2019. Nhiều nút thắt đi kèm các giải pháp tháo gỡ cho ngành hàng này đã được đưa ra.

Phương pháp nuôi trồng thuỷ sản bền vững, thân thiện với môi trường

Ứng dụng phương pháp vi sinh vào nuôi trồng thuỷ sản đã được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới, và cũng đã đạt được những thành quả rất lớn. Phương pháp này không chi giúp người nuôi trồng đạt sản lượng cao mà còn thân thiện với môi trường nuôi trồng.