Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

nuôi tôm

Phương pháp nuôi trồng thuỷ sản bền vững, thân thiện với môi trường

Ứng dụng phương pháp vi sinh vào nuôi trồng thuỷ sản đã được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới, và cũng đã đạt được những thành quả rất lớn. Phương pháp này không chi giúp người nuôi trồng đạt sản lượng cao mà còn thân thiện với môi trường nuôi trồng.