Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Ngày nhà giáo việt nam

Thiêng liêng tinh thần “tôn sư, trọng đạo”

Thầy cô - chỉ với hai tiếng đó nhưng mỗi người chúng ta ai cũng cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi thầy cô... Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn.