Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Ngập nước

Dân tin thì xây mười nhà hát cũng được

UBND TPHCM vừa trình HĐND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch với tổng mức đầu tư khoảng 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng, khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ.