Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

kết luận thanh tra

Dân Thủ Thiêm nói gì về kết quả kiểm tra đất đai?

Nhiều bà con Thủ Thiêm vui mừng vì sau 20 năm khiếu nại, lần đầu tiên những sai phạm từ cấp UBND TP.HCM trở xuống đã được chỉ ra. Tuy nhiên, theo người dân, vẫn có nhiều vấn đề cần được làm rõ một cách chi tiết và đầy đủ hơn.