Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

già hoá dân số

Việt Nam với thách thức già hoá dân số

Trong 2 ngày từ 12 đến 13.11, tại khách sạn Lotte Hà Nội. Diễn đàn Y tế Tương lai đã chính thức khai mạc, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia học thuật đầu ngành trong lĩnh vực y tế ở Châu Á cùng tham dự.