Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Effective Space

Đây là cách con người kéo dài tuổi thọ vệ tinh

Một dự án khoa học công nghệ không gian vừa được công bố đã giải mã việc con người cần làm gì để giải cứu những vệ tinh sắp hết nhiên liệu hoặc gặp trục trặc trong không gian rộng lớn.Các đại diện của Effective Space, một công ty công nghệ không gian của Anh, đã thông báo với báo chí rằng một hợp đồng đã được thực hiện giữa công ty của họ và một nhà khai thác vệ tinh nổi tiếng để cung cấp hỗ trợ vệ tinh trên quỹ đạo. Sự hỗ trợ trong trường hợp này sẽ liên quan đến việc đặt hai máy bay không người lái để giải cứu những vệ…