Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

dịch lợn

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra, kiểm dịch lợn ở các cửa ngõ

TPHCM là thị trường lớn và sức tiêu thụ cao của thịt lợn. Vì lẻ đó, mỗi ngày có rất nhiều xe vận chuyển lợn từ các địa phương đổ vào TPHCM. Trong đợt này, đã tăng cường kiểm tra, kiểm dịch lợn tại các vị trí cửa ngõ.