Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

đi chơi đêm

Những ai thường đi chơi đêm…có nguy cơ ung thư cao

Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Exeter (Anh) và Viện nghiên cứu Sức khỏe toàn cầu Barcelona (thành viên Tổ chức Y tế Thế giới – WHO) đã đưa ra lời kêu gọi khắp Châu Âu nhằm giảm tình trạng phơi nhiễm ánh sáng xanh từ đèn LED.