Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

Chủ tịch

Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

NADSO – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Ủy ban.