Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

cảnh sát kinh tế

Phòng CSKT (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai – Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thời gian qua, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Phòng PC03 Công an Đồng Nai đã rất chú trọng đến công tác phòng ngừa tội phạm. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực thuộc tăng cường công tác điều tra cơ bản nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực phụ trách. Để thực hiện tốt công tác này, lãnh đạo phòng tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ nhằm thực hiện tốt…