Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông trực đêm được bao nhiêu tiền bồi dưỡng?

(Công Luận Plus) - Nếu làm đủ một ca 4 tiếng, cảnh sát giao thông, công an trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chi trả bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng.Thông tư 01/2018 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ đầu tháng 3 quy định: Các địa phương được sử dụng 70% số kinh phí từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 30% còn…