Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

bảo kê vi phạm xây dựng

TP.HCM: Xây nhà trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp

TP Hồ Chí Minh vừa công khai kế hoạch chuyển đổi 260.000 ha đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng cho công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, đã có nhiều khu vực đất nông nghiệp của thành phố lâu nay bị buông lỏng, dẫn tới tình trạng xây dựng nhà ở trái phép tràn lan…