Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

bánh trung thu

Người giữ hồn phố cổ

Tự hỏi rằng phố cổ còn giữ được bao nhiêu phần hồn xưa cũ. Rồi ra sau bao năm, ai người giữ hồn phố cổ, chuyện cổ, nghề cổ