Quyết tâm triển khai thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2021.

Năm 2018 vừa khép lại, với nhiều thành tựu và dấu ấn kinh tế – xã hội rất đáng ghi nhận. Trên đà thắng lợi của năm 2018, năm 2019 tiếp tục phát huy và phải là năm tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ.

Ngay trong những ngày đầu năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành các Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ, như Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu năm là nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ để cả hệ thống hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sớm bắt tay vào việc ngay từ đầu năm mới, quyết tâm triển khai thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2021.

Tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ tựu trung là các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; Đổi mới thể chế, cơ chế để huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; Lấy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân làm động lực… Tăng tốc và bứt phá thể hiện quyết tâm, tạo đột phá của cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cả hệ thống chính trị chứ không riêng gì các cơ quan của Chính phủ thật sự vào cuộc. Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2019 nằm trong 12 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà giải pháp chủ yếu là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 định hướng đến năm 2021. Khuyến khích thanh toán phi tiền mặt với giao dịch nhà đất; Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, trong tương lai gần.

Trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2019 là: Nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trong đó, góp phần không nhỏ vào việc tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ trong năm 2019 là phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển của đất nước. Năm 2018, cả nước có thêm 131.000 doanh nghiệp tư nhân ra đời, bên cạnh 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Một số doanh nghiệp kinh tế tư nhân Việt Nam đã trở thành tỷ phú đô la, sánh vai với các doanh nghiệp kinh tế tư nhân thế giới. Đó là niềm tự hào chính đáng của doanh nhân Việt. Đảng và Chính phủ cũng đã có Nghị quyết riêng phát triển kinh tế tư nhân. Thế nhưng, thẳng thắn nhìn nhận, nhìn toàn cục, kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2018 vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ tầm, còn hạn chế và cầm chừng, chưa có sự tăng tốc và bứt phá. Kinh tế tư nhân khó tiếp cận vốn vay, chưa đủ tầm trong tiếp cận thị trường. Điểm yếu này cần được khắc phục trong năm 2019.

Việt Nam phát triển và phồn vinh. Đó là khát vọng, là niềm tin, là mệnh lệnh của cuộc sống. Cả nước tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ trong năm mới 2019.

Minh Sơn – Đinh Dương

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...