Phòng CSKT (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai – Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thời gian qua, bên cạnh công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, Phòng PC03 Công an Đồng Nai đã rất chú trọng đến công tác phòng ngừa tội phạm. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ trực thuộc tăng cường công tác điều tra cơ bản nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực phụ trách. Để thực hiện tốt công tác này, lãnh đạo phòng tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội cả nước và tỉnh Đồng Nai có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều những khó khăn, thách thức; nhiều dự án phát triển kinh tế – xã hội được đưa vào khai thác có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế, tham nhũng nói riêng vẫn có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại…với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án về kinh tế và tham nhũng hiện nay đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai là hết sức nặng nề; đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn lực lượng và sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Thăng – Trưởng phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Đồng Nai

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước nói chung và phòng PC03 nói riêng trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an kinh tế tỉnh Đồng Nai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt, tích cực bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nhà. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, kiến nghị các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế – xã hội; làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác theo dõi, đôn đốc, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc giải quyết chậm tiến độ.

Điển hình, có nhiều chuyên án phức tạp được Phòng PC03 Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ, thu hồi hàng tỷ đồng cho người dân và cơ quan, tổ chức. Không chỉ đẩy mạnh đánh án, PC03 còn chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ lúc mới manh nha. Với những nỗ lực đó, PC03 là đơn vị lá cờ đầu của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2018.

Năm 2018, PC03 đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm để phòng, chống các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và tội phạm tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử… Bên cạnh đó, PC03 chủ động xây dựng đề án xã hội an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đội nghiệp vụ cũng tăng cường công tác điều tra, khám phá các vụ án; xác lập các chuyên án lớn để điều tra đối với các băng, nhóm tội phạm.

Song song với đó, công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đơn vị quan tâm, kịp thời giải quyết và xử lý các thông tin do người dân phản ánh. Với những nỗ lực đó, phòng xứng đáng với danh hiệu đơn vị lá cờ đầu của ngành công an trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Mặc khác, Phòng PC03 còn đặc biệt chú trọng đến việc quán triệt, thực hiện và vận dụng đúng đắn các quan điểm, chủ trương đường lối, chính sách, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, của Đảng ủy và lãnh đạo Công an cấp trên về công tác bảo vệ ANTT trên lĩnh vực kinh tế. Triển khai có hiệu quả khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Nâng cao hiệu qảu công tác đấu tranh, phòng ngừa và phát hiện xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tội phạm tham nhũng, làm tốt công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Phòng PC03 Đồng Nai đã tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy cũng nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS.

Để thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy, Phòng PC03 đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện 10 nội dung “xây và chống” đối với CBCS. Cụ thể, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cảnh giác trước kẻ địch và tội phạm; xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy…; chống cách làm việc vô tổ chức, kỷ luật; chống buông lỏng kiểm tra và tự kiểm tra; chống làm tùy tiện, không công khai; chống thu thập tài liệu, chứng cứ qua loa, đại khái dẫn đến sai sót, lọt tội phạm, sai lệch hồ sơ vụ án…

Qua triển khai thực hiện 10 nội dung “xây và chống”, mỗi CBCS Phòng PC03 đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng vì nhân dân phục vụ; nỗ lực nghiên cứu, bám sát nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp; đồng thời đưa ra những quyết sách đúng trong tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật…

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, cũng như coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nên nhiều năm qua Phòng PC03 cán bộ chiếm sỹ tỉnh luôn tôn trọng kỷ luật. Mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc và luôn là lực lượng chủ công của Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Bên cạnh những chiến công có được, phòng CSKT luôn được ghi nhận và biểu dương, đồng thời với những ghi nhận đó, ban lãnh đạo công an tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, áp lực rất lớn trước tình hình mới, đòi hỏi các CBCS lực lượng CSKT phải không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phòng PC03 luôn nỗ lực hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đây là nội dung hết sức quan trọng, cấp bách, cần tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực sở trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình tổ chức mới; đồng thời, đơn vị cần đoàn kết, quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy chế, quy trình công tác; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu.

Phòng cảnh sát kinh tế tỉnh bắt hàng lậu, hàng giả

Xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy, công tác pháp chế, cải cách tư pháp và đảm bảo hậu cần đời sống đáp ứng yêu cầu công tác. Nâng cao chất lượng công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Hằng năm khởi tố điều tra từ 3 đến 5 vụ án kinh tế, tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Nhóm PVPL

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...