Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Đề nghị sửa luật liên quan CPTPP

Ngày 10.12, tại phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Tại phiên họp, ông Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết có 3 dự án luật cần được bổ sung vào chương trình gồm: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Luật PPP); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Chính phủ và Ủy ban Kinh tế về việc cần thiết khẩn trương nghiên cứu xây dựng Luật PPP. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật nhận thấy Nghị định 63/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư mới có hiệu lực từ ngày 19-6, có nhiều điểm sửa đổi quan trọng. Trong khi đó, chương trình năm 2019 đã khá nặng với nhiều dự án luật cần được xem xét, thông qua theo yêu cầu của trung ương. Do vậy, để bảo đảm tính khả thi của chương trình và có thêm thời gian tiếp tục đánh giá, kiểm nghiệm các chính sách mới, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bổ sung dự án Luật PPP vào chương trình năm 2019 nhưng trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Cũng tại phiên họp của UBTV Quốc hội, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đã nhìn nhận Luật PPP khá phức tạp bởi không chỉ xử lý vấn đề về: Hình thức đầu tư kinh doanh – xây dựng – chuyển giao (BOT), hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) mà còn có câu chuyện góp vốn bằng đất đai, tiền, cơ chế cho nên rất phức tạp. Hiện Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế đề nghị lùi sang kỳ họp thứ 9.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đặt vấn đề chưa thấy Chính phủ đưa ra lộ trình sửa các luật liên quan đến CPTPP, nhất là từ ngày 11.1.2019, CPTPP đã có hiệu lực.

Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, khi phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có dự kiến sửa đổi các luật cho phù hợp và trình Quốc hội tại kỳ thứ 7, bao gồm: sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, kinh doanh bảo hiểm nhưng Bộ trưởng Tư pháp cũng băn khoăn trong khi bây giờ không thấy đưa các nội dung trên vào trong chương trình.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long nói về Luật PPP và đã giải trình hiện đã có một số nghị định quy định và có 2 điểm vướng cần xử lý ở tầm luật chứ nghị định không xử lý được. Nếu xử lý ở tầm luật, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn. Do đó, Chính phủ để lùi lại mục đích làm cho kỹ hơn. Về những luật liên quan đến CPTPP, 3 vấn đề về sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, kinh doanh bảo hiểm đang dựa trên cơ sở rà soát, báo cáo của Bộ Công Thương, sau đó Chính phủ sẽ trình sau

Minh Sơn – Hoàng Quý
Theo NAĐSO 

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...