Năm 2018 – Tập đoàn PVN đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 17.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Sau khi nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển của PVN năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của Tập đoàn đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong toàn ngành với thu nhập ổn định; đóng góp ngân sách nhà nước hơn 120 ngàn tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn đề nghị Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm và chú ý đến những khó khăn, thuận lợi trong nước, cũng như sự thay đổi của tình hình thế giới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kiến nghị của Tập đoàn tại buổi làm việc liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ xem xét một cách nghiêm túc những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực dầu khí; đồng thời đề nghị các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiếp tục xem xét giải quyết những vướng mắc cụ thể theo thẩm quyền, nhằm góp phần đưa những dự án sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thực hiện đúng tiến độ…

Hoàng Quý
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...