Năm 2018 – Ngành công an giảm hàng ngàn đơn vị

Mới đây, Bộ Nội vụ đã có báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Nội vụ cho biết hàng loạt các bộ ngành địa phương đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo đó, năm 2018 được đánh giá là cuộc “cách mạng” của ngành công an khi ở cấp bộ đã sắp xếp, bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Bên cạnh đó, đã sáp nhập 20 Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu sau khi thực hiện sắp xếp, bỏ cấp tổng cục.

Bên cạnh đó, Công an các tỉnh, thành phố đã giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội thuộc Công an huyện.

Theo Bộ Nội vụ đã cho biết Bộ Tài chính giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới. “Đến nay, 6 địa phương đã thí điểm hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, giúp cắt giảm 18 chi cục thuế và 110 đội thuế”- báo cáo của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế cấp huyện thành các chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Tổng cục Hải quan trong năm 2018 đã cắt giảm được 239 đội, tổ thuộc các chi cục hải quan và đơn vị tương đương.

Song song với đó, Bộ Nội vụ cũng đã giảm 14 đơn vị cấp phòng thuộc vụ và tương đương. Đồng thời, giảm 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ trong năm qua.

Cũng theo báo cáo này, Bộ Nội vụ cũng đã chỉ ra một số địa phương tích cực trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy như Long An, Kiên Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Trị…

Hội nghị về tình hình thực hiện đề án 02 về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị của tỉnh Long An

Điển hình, tỉnh Long An sau khi sắp xếp đã giảm 95 đầu mối tổ chức trực thuộc các sở, ngành, huyện; giảm 84 lãnh đạo quản lý; giảm 192 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh và giảm 175 lãnh đạo quản lý tại các đơn vị này. Còn tỉnh Kiên Giang, địa phương này đã giảm 19 phòng chuyên môn thuộc 8 sở và tương đương; giải thể 11 phòng dân tộc và 13 phòng y tế thuộc UBND cấp huyện; cắt giảm 48 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Mặc khác, tại tỉnh Bắc Ninh giảm được 29 cơ quan, đơn vị, 38 lãnh đạo và 197 biên chế, trong đó, giải thể Sở Ngoại vụ và chuyển nhiệm vụ ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập 7 bệnh viện đa khoa, 8 trung tâm y tế và 8 trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình thành 8 trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Hoàng Quý – Thanh Phong
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...