Người tuổi Hợi chọn lựa Ô tô như thế nào phù hợp

Khi chỉ còn vào tiếng nữa là Tết Kỷ Hợi 2019 bắt đầu rộn rã, thì người năm sinh Hợi sẽ nghĩ đến việc chọn xe như thế nào để phù hợp, bao gồm năm 1959 (Kỷ Hợi) mệnh mộc; năm 1971 (Tân Hợi) mệnh kim; năm 1983 (Quý Hợi) mệnh thuỷ; năm 1995 (Ất Hợi) mệnh hoả.