Hậu Giang: 31 trường hợp thiếu tiêu chuẩn… vẫn được bổ nhiệm

Trong số 31 trường hợp nói trên, đến nay 10 trường hợp đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, 11 trường hợp khi được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước đã có quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng; hiện còn 9 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn từ 1/1/2015 – 31/12/2017. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ ở địa phương này.

Sử dụng nhiều lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn

Kết quả thanh tra việc quản lý biên chế công chức tại Hậu Giang cho thấy, năm 2015, UBND tỉnh không ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan đơn vị. Trong giai đoạn thanh tra, nhiều cơ quan, đơn vị còn sử dụng 195 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính Nhà nước. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu chấm dứt lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính Nhà nước. Đến thời điểm thanh tra, 4 cơ quan, đơn vị còn sử dụng 19 hợp đồng lao động làm công tác này.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong việc tuyển dụng công chức. Cụ thể, tại thời điểm thanh tra có 35 trường hợp được tuyển dụng vào công chức không qua thi, nhưng tại thời điểm tuyển dụng, người được tuyển dụng có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển không đủ 60 tháng. Tại thời điểm thanh tra, 13 trường hợp đã có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển đủ 60 tháng trở lên và trường hợp đã xin nghỉ việc. UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 21 trường hợp còn lại.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn thanh tra cũng phát hiện các biên bản của hội đồng kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc sát hạch về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của người được xem xét tuyển dụng. UBND tỉnh chỉ ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng theo đợt, không ban hành quyết định cá biệt đối với từng công chức.

Tại thời điểm kiểm tra, 11 hồ sơ công chức còn thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước.

Qua kiểm tra trực tiếp 4 cuộc tuyển dụng viên chức tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và UBND TP Vị Thanh, đã phát hiện tại Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế sử dụng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp để tuyển dụng viên chức vào làm việc trong cơ quan hành chính.

Cụ thể, 7 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải và 11 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế).

Bổ nhiệm 31 lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, có 31 trường hợp bổ nhiệm tại tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn này còn thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước; trình độ ngoại ngữ hoặc không nằm trong nguồn quy hoạch… nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Ngoài ra, có 1 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh được bổ nhiệm nhưng chưa được xét chuyển viên chức thành công chức, 1 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị được bổ nhiệm nhưng không có quyết định tuyển dụng công chức và không nằm trong nguồn quy hoạch…

Trong số 31 trường hợp nói trên, đến nay 10 trường hợp đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, 11 trường hợp khi được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước đã có quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng; hiện còn 9 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Liên quan đến việc quản lý hồ sơ công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, nhìn chung các cơ quan, đơn vị của Hậu Giang đã thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Bên cạnh đó, hồ sơ công chức của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu thành phần hồ sơ. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi…

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo điều chuyển 7 viên chức trúng tuyển Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và 11 viên chức trúng tuyển vào Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế) sang các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 1 trường hợp bổ nhiệm không nằm trong quy hoạch. Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Hậu Giang lập kế hoạch cử 9 công chức chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 6 tháng. Với các trường hợp trên nếu quá thời hạn 6 tháng không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm, đồng thời không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ.

Theo Báo Thanh tra

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...