“Giảm đầu mối, tinh gọn biên chế”. Trách nhiệm – vai trò  nêu gương của người đứng đầu

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đông mà không mạnh. Đội ngũ đông đảo công chức, viên chức hàng mấy triệu người đang dồn đất nước vào chân tường!”; “Số lượng đông, chất lượng không đều, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, miệng ăn – núi lở, một miếng bánh nhiều người chia, quỹ lương không kham nổi”. 

 Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, các bộ, ban, ngành và các địa phương trong cả nước đã và đang tích cực triển khai chương trình hành động, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn biên chế. Các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ; các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, BR-VT… và nhiều địa phương khác đã thu được những kết quả tích cực,  bước đầu.

Ảnh - Công tác hành chính công ở An Giang ngày một nâng cao chất lượng.
Ảnh – Công tác hành chính công ở An Giang ngày một nâng cao chất lượng.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhu cầu bức thiết cho mục tiêu kiến tạo phát triển. Các bộ ngành, địa phương đã hành động quyết liệt, la,f nghiêm từ trên xuống dưới. Các Sở ngành, cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ thì sáp nhập, cùng với đó tăng cường sự quản lý Nhà nước, giảm bớt những công việc đầu mối cụ thể không làm thay cho thị trường, người dân, doanh nghiệp…

Điển hình, tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu thực hiện thí điểm “Giảm đầu mối tổ chức, tinh gọn biên chế” trước khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đến tháng 10-2018, toàn tỉnh giảm gần 150 đơn vị đầu mối cấp phòng, ban, theo đó  giảm 150  chức danh trưởng phòng (ban), khoảng 300 chức danh phó trưởng phòng (ban),  gần 1.000 biên chế dôi dư được tinh giản, hoặc nghỉ hưu sớm, hoặc thuyên chuyển công tác đến khu vực doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty tư nhân, tham gia  hoạt động dịch vụ… Cách làm của tỉnh Quảng Ninh, vừa làm vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, bắt đầu từ nhận thức thông suốt, giải pháp đồng bộ, có chính sách động viên bằng vật chất hợp lý, tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm thu hút lực lượng lao động dôi thừa, không gây xáo trộn nội bộ, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ổn định, thông suốt.

Đến năm 2021, mục tiêu chung của cả nước cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã; giảm số lượng thôn, ấp, tổ dân phố; tinh giản biên chế công chức, viên chức… tổ chức chính trị – xã hội…

Hiện nay, thẳng thắn nhìn nhận tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vẫn còn không ít biểu hiện cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Hơn lúc nào hết, người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền phải thật sự nêu gương, vào cuộc mạnh mẽ. Có thể thấy, nhận thức của không ít người đứng đầu bộ máy trong hệ thống chính trị chưa có “đột phá”, theo đó cũng chưa có những giải pháp “đột biến”. Chừng nào chưa có những biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ thì chuyển biến về hành động vẫn còn rất khó khăn. Sức ỳ lớn sẽ cản trở cách mạng “Giảm đầu mối, tinh gọn biên chế”. Trách nhiệm – vai trò  nêu gương của người đứng đầu, hơn bất cứ lúc nào, phải thật sự ra tay. Đã đến lúc, rất cần những giải pháp mạnh mẽ, mang tính đột phá như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu, trong cuộc cách mạng “Giảm bộ máy, tinh gọn biên chế”.

Minh Sơn – Hoàng Quý

 

 

 

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...