Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an tỉnh

Ngày 11.1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị; cùng lãnh đạo các Sở, ngành và Công an các đơn vị trong tỉnh…

Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an tỉnh Đồng Nia đã triển khai công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các hoạt động về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được triển khai một cách chủ động với tinh thần trách nhiệm “gương mẫu, đi đầu”.

Quang cảnh hội nghị

Trong suốt thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; lập danh sách hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…

Cụ thể, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kịp thời ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm, kiềm chế gia tăng các tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông cũng được kiềm chế, kéo giảm. Bằng nỗ lực đó, năm 2018, tội phạm hình sự được kéo giảm 0,49% số vụ, giảm hơn 31% số người chết và giảm hơn 11% tài sản thiệt hại. Công tác điều tra, khám phá các loại án đạt hơn 86% (1.436 vụ/1.658 vụ), tăng hơn 10% so với năm 2017.

Mặc khác, đối với công tác xây dựng phong trào luôn được lực lượng công an chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tại các địa phương, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình điển hình về phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hay, các giải pháp có hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Tuấn Hải – Văn Nhạn

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...