Đồng Nai: Công tác tuyên truyền cần ứng dụng công nghệ thông tin

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp người dân tiếp cận thông tin một cách dễ dàng. Đây chính là công cụ hữu hiệu vừa để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong doanh nghiệp và người dân vừa góp phần định hướng dư luận. Vấn đề hiện nay đòi hỏi cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong PBGDPL bắt kịp với xu hướng tiếp cận thông tin của người dân.

Đồng chí đồng chí Huỳnh Văn Tới – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Sáng 4.12, tại tỉnh Đồng Nai, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Văn Tới – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng năm 2018 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Được biết, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai có 91 tổ chức và gần 6 ngàn đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình khác nhau. Trong năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đạt và vượt 30/31 chỉ tiêu về công tác dân vận, xây dựng Đảng và nhiệm vụ đặc thù của Đảng bộ khối.

Trong những năm qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai tích cực, hướng đến nhiều đối tượng nhất là khối doanh nghiệp. Đến nay, phần lớn doanh nghiệp trong khối đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó có 82 doanh nghiệp đạt và vượt về nộp ngân sách theo kế hoạch giao; kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết; thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Huỳnh Văn Tới – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai cho rằng, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh là một Đảng bộ có tính đặc thù, nhưng Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc thù của khối nên đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Văn Tới đề nghị, sau kết quả đạt được của năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát lại, những chỉ tiêu nào chưa đạt hoặc đạt chưa vững chắc thì củng cố, làm cho chắc. Đồng thời, tiếp tục chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với đặc thù của khối.

Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu đối với công tác PBGDPL là phải có sự kết hợp, ứng dụng CNTT trong cách thức triển khai một số hoạt động tại một số địa bàn có điều kiện, cần xây dựng thêm mô hình tủ sách pháp luật điện tử. Để hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật mang lại hiệu quả cao, bên cạnh đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, những người tham gia phải chủ động tìm hiểu, ứng dụng CNTT để người dân có thể tiếp cận một cách dễ dàng, thuận tiện.

 

Văn Nhạn – Quyền Trịnh

Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...