Đạo đức trung với Đảng, hiếu với dân của Quân đội nhân dân Việt Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cách đây 74 năm, ngày 22.12.1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đó là  một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, quân và dân như cá với nước, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trên mỗi chặng đường cách mạng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, Quân đội Việt Nam đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, xây đắp nên phẩm chất, truyền thống cách mạng vẻ vang, xứng đáng với lời ngợi khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta thực sự là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong suốt 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn dân tộc kinh qua các cuộc trường chinh kháng chiến, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất dù phải đối mặt với bao thế lực đế quốc, thực dân tàn bạo hòng cướp nước và nô dịch nhân dân ta. Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của cách mạng, với tinh thần tự tôn dân tộc, quân đội ta luôn giữ vững lời thề “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tinh thần bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ kế thừa và phát huy làm cho bản chất và truyền thống cách mạng của quân đội ta càng thêm sâu sắc.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến đấu và hy sinh, thực hiện chiến tranh nhân dân, càng đánh càng mạnh, càng thắng to, làm nên bao chiến công hiển hách, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, đánh thắng các kẻ thù xâm lược hung hãn.

Ngày 17.10.1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TU lấy ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, 29 năm đã trôi qua, ngày 22.12 hằng năm đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với nhiều hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ và khích lệ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, chính quy, từng bước hiện đại trong tình hình mới. Đó thật sự là ngày Hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân rộng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó cũng chính là nét đẹp độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Thực tế cho thấy, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp, khó lường, tác động lớn và đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp chủ quyền biển, đảo và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Mong muốn của dân tộc ta là bảo vệ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực đòi hỏi quân và dân ta nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch. Nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội luôn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và thấm nhuần lời khen cũng là lời dạy của Bác đối với quân đội nhân dân Việt Nam năm ấy, là những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân dày công giáo dục, nuôi dưỡng và rèn luyện, giao trọng trách nặng nề nhưng đầy vẻ vang bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hơn ai hết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta thấy được vinh dự và tự hào, trách nhiệm và nghĩa vụ. Để từ đó, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, phương pháp, tác phong công tác theo tư tưởng và đạo đức của Người, ngay trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, từ những việc nhỏ nhất, cho đến việc lớn, góp phần xây dựng quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, như lời Người dạy.

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của QĐND Việt Nam, 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, quân và dân cả nước nguyện xứng đáng với truyền thống anh hùng của quân đội anh hùng, nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng.

Minh Sơn
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...