Đà Nẵng: Khai mạc Hội nghị Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững năm 2018

Trong 2 ngày (từ ngày 17 đến 18.12.2018), tại TP. Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững” do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu và nhấn mạnh: Đối với Việt Nam, phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển bền vững, xem con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển đất nước, và Quốc hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện trên thực tế.

Trong hơn 15 năm qua, kể từ khi thực hiện các cam kết Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), nền tảng của các SDGs, Quốc hội Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quan trọng vì sự phát triển bền vững đã ban hành mới và sửa đổi bổ sung hơn 300 đạo luật, ban hành Hiến pháp năm 2013. Quốc hội thông qua Chiến lược quốc gia về Bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tham gia xây dựng Chiến lược quốc gia về các mục tiêu phát triển bền vững…

Theo đó, chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và 169 chỉ tiêu ưu tiên thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh về mọi mặt, xây dựng một xã hội hòa bình và hội nhập thể hiện quyết tâm của các quốc gia xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên thế giới, để tất cả các quốc gia được sống trong môi trường hợp tác, hòa bình và thịnh vượng.

Bên cạnh đó, Quốc hội thực hiện Quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và bố trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu; các chính sách, phương án đầu tư cho y tế địa phương, phục vụ cho đồng bào dân tộc miền núi hoặc đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới mô hình để bảo đảm phát triển bền vững.

Thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương và đa phương, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững, thể hiện vai trò tích cực của Quốc hội trong triển khai các mục tiêu SDGs; gần đây là Tuyên bố Hà Nội tháng 3/2015 về “Các Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 – Biến lời nói thành Hành động” tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Việt Nam.

Là các đại biểu dân cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đại diện cho người dân giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển ở các cấp độ thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với cử tri, nghe tiếng nói của cử tri phản ánh về hiệu quả thực hiện các chính sách tại địa phương, để qua đó, có tiếng nói với Quốc hội để giám sát việc triển khai, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Vai trò của Quốc hội còn được thể hiện qua đại diện cho người dân, trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Là các đại biểu dân cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thường xuyên tiếp xúc với cử tri, nghe tiếng nói của cử tri phản ánh về hiệu quả chính sách tại địa phương, các nguồn lực bảo đảm thực hiện, tạo điều kiện để người dân giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các cấp độ.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhấn mạnh để thúc đẩy thực hiện các SDGs trong thời gian tới, việc nâng cao nhận thức của các đại biểu dân cử về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với các SDGs là rất cần thiết. Bộ công cụ tự đánh giá việc thực hiện SDGs dành cho các nghị viện là một văn bản quốc tế có vai trò hướng dẫn để các đại biểu tham khảo, từ đó đưa ra những kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy tốt nhất quyền và nghĩa vụ hiến định của mình.

Hội nghị có 4 phiên họp chính với các nội dung: Tổng quan về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và vai trò của Nghị viện; Giới thiệu Bộ công cụ tự đánh giá Nghị viện và các SDGs, ý nghĩa đối với Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; Nhận diện một số thách thức đối với Việt Nam trong thực hiện một số SDGs, khuyến nghị và giải pháp; Các hoạt động trong thời gian tới.

Thành Ánh
Theo NADSO

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...