Chuẩn bị khai mạc phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14

Ngày 7.12, Văn phòng Quốc hội đã Thông cáo báo chí về Phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 28.

Theo đó, Trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12.12), Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung:

1. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

2. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia.

6. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

7. Cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

8. Tổng kết Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội.

9. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoàng Quý

Theo NADSO

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...