Cảnh sát giao thông trực đêm được bao nhiêu tiền bồi dưỡng?

(Công Luận Plus) – Nếu làm đủ một ca 4 tiếng, cảnh sát giao thông, công an trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chi trả bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng.

Ngoài giờ làm việc hành chính, mỗi ca trực của CSGT được 100.000 tiền bồi dưỡng. Ảnh: Bá Đô.

Thông tư 01/2018 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ đầu tháng 3 quy định: Các địa phương được sử dụng 70% số kinh phí từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia cùng nhiệm vụ trên địa bàn (không thay đổi so với trước đây).

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

Với Bộ Công an, trong giai đoạn 2018-2020, dự toán chi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ tương ứng 30% nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Nguồn kinh phí này được Bộ Công an phân bổ cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp thực hiện và hỗ trợ công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo quy định trước đây, 70% tiền thu phạt được trích cho công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, 30% còn lại dành cho thanh tra giao thông, ủy ban an toàn giao thông địa phương. Tuy nhiên từ năm 2013, toàn bộ các khoản tiền phạt vi phạm hành chính phải nộp vào ngân sách nhà nước để phân bổ trở lại.

Thông tư 01 cũng quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm ở mức tối đa 100.000 đồng/người/ca 4 tiếng (mức thu này không thay đổi so với mức hiện hành và những năm trước đây). 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông được đề nghị phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ và kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

>>Chi tiết Thông tư 01/2018 của Bộ Tài chính

Phương Sơn/ Theo Vnexpress

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

loading...