Bộ NN&PTNT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP.

Theo đó, kiện toàn tổ chức triển khai Chương trình OCOP theo đúng tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện để chịu trách nhiệm về đầu mối triển khai các nội dung, hoạt động của Chương trình OCOP; sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn sản phẩm lợi thế của từng xã, huyện để thúc tiến triển khai chu trình OCOP, tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh, kịp thời tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tham gia cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP quốc gia vào cuối năm 2019.

Dừa xiêm xanh uống nước của Bến Tre

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa phương cân đối, bổ sung nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép các nguồn lực từ chương trình, dự án khác trên địa bàn, các nguồn lực của địa phương, xã hội để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP…

Trong suốt thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương, các đơn vị tư vấn hỗ trợ tích cực các địa phương tổ chức xây dựng Đề án, kế hoạch triển khai Chương trình OCOP. Đến nay, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành phố tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng biểu dương 22 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Đề án, Kế hoạch cấp tỉnh gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Nông, Hà Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Lào Cai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Long. Hiện nay, đã có hơn 1.760 sản phẩm đặt mục tiêu chuẩn hóa OCOP đến 2020, huy động khoảng 4.146 tỷ đồng.

Trong số đó, tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu triển khai giai đoạn II, tỉnh Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Quảng Nam đã bắt đầu triển khai Chu trình OCOP quốc gia (tỉnh Bắc Kạn đã ban hành tiêu chí tạm thời cấp tỉnh và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP ngay trong năm 2018).

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về kết quả triển khai Chương trình OCOP tính đến 31/12/2018 trước ngày 10/1/2019.

Thuỳ Duyên
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...