Bến Tre: Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa XII năm 2018

Ngày 18.12, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt công an các đơn vị trực thuộc. Dự và chủ trì hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa – Phó giám đốc Công an tỉnh; cùng đông đảo lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hòa – Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Kết luận về tình hình KT – XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kết luận phát triển KT – XH năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, phát huy tính sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII lần này là một nhiệm vụ công tác trọng tâm, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị. Sau khi được quán triệt, cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XII đến tất cả cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở mình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, nắm chắc và vận dụng những nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thanh Phong

Theo NA&ĐS

 

 

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...