Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII

Ngày 08/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 19 Nghị quyết, ngoài các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, biên chế, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện; về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, giai đoạn II; về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản, giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí, học phí, giá dịch vụ công ích thuỷ lợi… Đây là những vấn đề quan trọng, tạo sơ sở, hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền, làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, góp phần thay đổi diện mạo và đời sống của Nhân dân trong tỉnh.

Sau ba ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra. HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. HĐND tỉnh cũng tiến hành xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp cuối năm 2018 cũng là kỳ họp ở vào thời điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều đổi mới; việc thảo luận, tranh luận và giải trình tạo không khí dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm theo dõi của Nhân dân và cử tri trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp đã tạo niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí cao để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết; các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu lên 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, đó là: Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7,2%; tích cực chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tăng cường bảo vệ rừng, đẩy lùi nạn khai thác, buôn bán lâm sản trái phép; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển khai thác vùng biển xa; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu; đồng thời chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm bền vững các tiêu chí; phấn đấu năm 2019 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt nông thôn mới lên 72 xã, chiếm 52,9% số xã toàn tỉnh.

Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương rà soát các khu công nghiệp, khu kinh tế để tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước; tăng cường kỷ cương quản lý ngân sách Nhà nước, có giải pháp tích cực để củng cố và phát triển nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nợ ngân sách kéo dài; tăng cường quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Mặt khác, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, ổn định đời sống Nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang mức bình quân của cả nước; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương; triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tích cực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo quốc phòng – an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào và cử tri trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

                                                                                             Hoàng An

Theo NAĐSO

 

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...