Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Ngày 9.1, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh BRVT, Hội nghị lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã bế mạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị đã hiệp thương cử 15 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; Cử ông Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019. Như vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiện có 6 vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.

Đại biểu thông qua tờ trình trình bày tại Hội nghị

Sau gần 2 ngày làm việc, các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2018 đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ Xuất sắc năm 2018 cho đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ năm 2018, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội cũng như nâng cao hiệu quả của các phong trào, cuộc vận động.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018.

Quyền Trịnh – Bùi Văn Hải
Theo NA&ĐS

Theo NA&ĐS/KT&DB

Loading...

Xem thêm

Bài viết liên quan:
loading...